ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη συνάντηση της νεοσύστατης Παιδικής-Εφηβικής Ομάδας Παραγωγής Ταινιών Μικρού Μήκους της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας θα λάβει χώρα το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 16.30, στις αίθουσες της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας (Μ. Αλεξάνδρου 78, παλιό ξενοδοχείο «ΔΙΕΘΝΕΣ»).

Η πρώτη συνάντηση θα συμβεί εναρμονισμένη με το πρωτόκολλο για την αποφυγή διασποράς του  COVID-19. Για τον λόγο αυτό, προσέλθετε κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981539929       
Υπεύθυνος προγράμματος: Λιθοξοΐδης Στέλιος

Updated: 27/08/2020 — 22:59