ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Λ.Π.Φ.

Προς τα Μέλη  της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Λ.Π.Φ.

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στις 7:00 μ.μ. στους χώρους της Λέσχης (“ΔΙΕΘΝΕΣ”) σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8, 15, 16 και  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Απολογισμός Απερχόμενου ΔΣ.
  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού.
  • Κατευθυντήριοι Άξονες Προγραμματισμού Νέου ΔΣ για την επόμενη διετία.
  • Εκλογή Νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Updated: 17/05/2019 — 11:57